Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik kancelaryjny/referent w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg wersja do druku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik kancelaryjny/referent w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

 

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów od kątem doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz wyników z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono kandydata który uzyskał największą liczbę punktów:

 

Panią  Martę Materniak - Skorupę, zam. Skarbimierz

wprowadzone: 10/03/2017 09:03
- autor: administrator