Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzegu

 


Adres


ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg

Woj. Opolskie

Powiat: brzeski

Telefon 774163207, 774163988

Adres e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

Strona domowa    www.poradnia-brzeg.edu.pl


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Brzeskiego. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od urodzenia i młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Pomoc udzielna jest dzieciom, młodzieży i ich rodzicom , nauczycielom placówek oświatowych w rejonie działania poradni brzeskiej. Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, mediacji, interwencji kryzysowej, profilaktyki, poradnictwa, konsultacji, działań informacyjno-szkoleniowych. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i jest dobrowolna.

Poradnia w Brzegu wydaje orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z uwagi na wszystkie rodzaje niepełnosprawności.

 

wprowadzone: 12/12/2010 13:43
- autor: administrator
zmienione: 25/06/2018 10:39
- autor: administrator
rejestr zmian dokumentu