---ZAPYTANIE OFERTOWE--- PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PORADNI PSYHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BRZEGU – LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH wersja do druku

---ZAPYTANIE OFERTOWE--- PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PORADNI PSYHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BRZEGU – LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

załączniki:
pobierz dom dziecka Rys. 1
pobierz dom dziecka Rys. 2
pobierz opis techniczny
pobierz OPZ -wc
pobierz przedmiar
pobierz strona tytułowa
pobierz dom dziecka adaptacja
pobierz oferta_i_zalaczniki
pobierz opis techniczny podjazd
pobierz OPZ PODJAZD
pobierz projekt umowy
pobierz przedmiar -PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -koszty kwalifikowane
pobierz przedmiar-PODJAZD -koszty niekwalifikowane
pobierz Rys 1
pobierz Rys 2
pobierz Rys 3
pobierz zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 1- wzór
wprowadzone: 20/09/2018 09:50
- autor: administrator
zmienione: 20/09/2018 10:06
- autor: administrator
rejestr zmian dokumentu