- - - WYŁONIENIE OFERTY - - -PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PORADNI PSYHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BRZEGU – LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNY wersja do druku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg,

tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

Brzeg,

 

 

Dnia 04.10.2018r. o godzinie 12.00 odbyło się posiedzenie komisji ds. wyłonienia propozycji cenowej na wykonanie prac budowlanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu.

Komisja obradowała w składzie:

  1. B. Sadkowska – Jakubów - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Brzegu
  2. Bogusław Klechta - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Brzegu
  3. Magdalena Kamińska - Pracownik Administracyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu

 

Spośród dwóch  ofert wyłoniono propozycję  złożoną przez firmę BUDOMAR SP. amiełągiczno-powlanych w pZ O.O, która złożyła propozycje cenową na wykonanie prac budowlanych na kwotę w wysokości brutto 109 000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych)

wprowadzone: 04/10/2018 14:08
- autor: administrator
zmienione: 04/10/2018 14:09
- autor: administrator
rejestr zmian dokumentu